B.S.M.D.|Podjetje za varnost in zdravje pri delu B.S.M.D.|Podjetje za varnost in zdravje pri delu B.S.M.D.|Podjetje za varnost in zdravje pri delu B.S.M.D.|Podjetje za varnost in zdravje pri delu B.S.M.D.|Podjetje za varnost in zdravje pri delu

Pomembno

Varnost in zdravje pride delu

Izdelava evidenc:

Delodajalec hrani vso dokumentacijo po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in vodi predpisane evidence.

Delodajalec mora voditi evidenco o:

 • periodiÄŤnih preiskavah kemiÄŤnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti,
 • periodiÄŤnih preizkusih in pregledih delovne opreme,
 • preizkusih in pregledih sredstev in opreme za osebno varnost pri delu,
 • opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktiÄŤnega znanja,
 • posebnih zdravstvenih zahtevah za doloÄŤenih del,
 • preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev,
 • poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih,
 • obvestilih inšpekcije dela o priÄŤetku opravljanja del, kjer so veÄŤje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare,
 • nevarnih snoveh, ki jih uporablja, ÄŤe tako doloÄŤajo posebni predpisi.

Delodajalec je dolĹľan voditi in hraniti tudi evidence o:

 • delavcih, ki delajo v hrupnem delovnem okolju,
 • ocenah in meritvah hrupa na delovnih mestih in v delovnih prostorih,
 • zdravstvenih pregledih sluha delavcev, ki delajo v hrupnem delovnem okolju.

Vsebina evidenc je predpisana z Pravilnikom o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS št. 1/84 in 18/87).

« Nazaj Na vrh

Kontaktni podatki

B.S.M.D.
Podjetje za varnost in zdravje pri delu d.o.o.

Novo Polje c. I/6
1260 Ljubljana - Polje

GSM: 041/776-335
Tel: +386 (0)1 54 64 007
Fax: +386 (0)59 97 33 46
E-mail: info@bsmd.si

Poslovna enota

B.S.M.D.
Podjetje za varnost in zdravje pri delu d.o.o.

Špruha 7
1236 Trzin

GSM: 041/776-335
Tel: +386 (0)1 54 64 007
Fax: +386 (0)59 97 33 46
E-mail: bostjan.podjed@bsmd.si