B.S.M.D.|Podjetje za varnost in zdravje pri delu B.S.M.D.|Podjetje za varnost in zdravje pri delu B.S.M.D.|Podjetje za varnost in zdravje pri delu B.S.M.D.|Podjetje za varnost in zdravje pri delu B.S.M.D.|Podjetje za varnost in zdravje pri delu

Izdelujemo OCENE TVEGANJA:

Varnost in zdravje pride delu

1. Izdelujemo OCENE TVEGANJA:

Pri izdelavi izjave o varnosti in ocene tveganja sodelujejo:

  • strokovni delavec za varnost pri delu,
  • pooblaščeni zdravnik,
  • vodje in zaposleni,
  • svet delavcev ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu.

Osnove za oceno tveganja pripravlja strokovni delavec s podroÄŤja varnosti in zdravja pri delu.


Delodajalec mora sprejeti tudi ukrepe za prepreÄŤevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinÄŤenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

2. Delodajalcu svetujemo pri naÄŤrtovanju in izvajanju PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU:

Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, je dolžan delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu in zanjo tudi zagotoviti potrebna sredstva. Pri tem lahko sodeluje tudi s stokovnim delavcem za varnost pri delu, pooblaščenim zdravnikom in drugimi zunanjimi inštitucijami.

« Nazaj Na vrh

Kontaktni podatki

B.S.M.D.
Podjetje za varnost in zdravje pri delu d.o.o.

Novo Polje c. I/6
1260 Ljubljana - Polje

GSM: 041/776-335
Tel: +386 (0)1 54 64 007
Fax: +386 (0)59 97 33 46
E-mail: info@bsmd.si

Poslovna enota

B.S.M.D.
Podjetje za varnost in zdravje pri delu d.o.o.

Špruha 7
1236 Trzin

GSM: 041/776-335
Tel: +386 (0)1 54 64 007
Fax: +386 (0)59 97 33 46
E-mail: bostjan.podjed@bsmd.si